2891784443545487704

جمعه 2 تیر 1396

عکاس: afp

آوارگان شهر موصل عراق

در ادامه تجاوزات گروه تروریستی داعش به شهر موصل عراق مردم شهر در حال عزیمت به مناطق مختلف برای پناهگاه و نجات جان خود و خانواده هستند.