• رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران:

    خصوصی‌سازی به معنی فروش اموال نیست

    درحالی که قرار بود با استفاده قانون اصل 44 روند کوچک شدن بدنه دولت به نفع بهره‌وری بالاتر آغاز شود و دستاوردهای اقتصادی آن را تجربه کنیم، می‌بینیم امروز اما و اگرهایی در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد که باعث شده تا برخی کارشناسان براین باور باشند که روند خصوصی‌سازی در ایران درست اجرا نشده است.