• عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 11 اسفند 91. منبع: BBC.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 9 اسفند 91. منابع:BBC,REUTERS.

 • 10 عکس از حیات وحش

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: نشریه نشنال جئوگرافیک در انتشار عکس های متنوع به ویژه از حیات وحش‌ ازسلیقه خاصی برخوردار بوده و از نظر کیفیت و سوژه از جمله بهترین نشریات در انتخاب عکس محسوب می شود.نگاهی به 10 عکس برتر حیات وحش از نشنال جئوگرافیک. 9 اسفند 91 . منبع: نشنال جئوگرافیک،National Geographic.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. هشتم اسفند 91. منابع: BBC ،AFP.

 • دنیا از نگاه دوربین

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. دنیا از نگاه دوربین. هشتم اسفند 91. منبع: Francetvinfo.

 • نبرد شیرها

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: این تصاویر حیرت آور و نادر در پارک وحش ملی سرنگتی در تانزانیا گرفته شده اند. کمتر اتفاق می افتد که شیرهای ماده به نرها حمله کنند. آندرو آتکینسون " Andrew Atkinson" یک عکاس آماتور از فاصله 20 متری صحنه نبرد تصاویر آن را با دوربینش ثبت کرده است. پنجم اسفند 91 . عکاس : ANDREW ATKINSON .منبع: FOTOLIBRA .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در هفته گذشته (16 تا 22 فوریه) وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده اند.عکس ها گویاترین بخش اخبار جهان را تشکیل می دهند. نگاهی کوتاه به عکس های خبری برگزیده هفته. پنجم اسفند 91. منبع: Le Figaro .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. چهارم اسفند 91. منبع: BBC.

 • 10 عکس از دور دنیا

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. 10 عکس از دور دنیا. 29 بهمن 91. منبع: Francetvinfo.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. دوم اسفند 91. منابع:Reuters,BBC .

 • نشنال‌ جئوگرافیک

  عکاس: گزارش تصویری

  محیط زیست ، اقوام گوناگون ، کشورهای جهان و غیره از سلیقه ویژه ای برخوردار بوده و از نظر کیفیت و سوژه از جمله بهترین نشریات در انتخاب عکس محسوب می شود. در این گزارش، 10 عکس از مناطق مختلف جهان ارائه می شود.عکس ها به اندازه ای گویا هستند که نیاز به توضیح و تفسیر زیادی ندارند. سفر با نشنال جئوگرافیک. دوم اسفند 91 .منبع: نشنال جئوگرافیک، National Geographic .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در 24 ساعت گذشته وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده است. عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری 24 ساعت گذشته. اول اسفند 91. منابع: AFP، BBC.

 • دنیا به روایت تصویر

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. دور دنیا به روایت تصویر. اول اسفند 91. منبع: AFP .