• 0

بحران داخلي

سه شنبه 3 مهر 1380 ساعت 14:39
رژیم صهیونیستی به دلیل بی ریشگی ، نامشروع بودن و ناتوانی در واحد سازی یهودیانی که از102 کشور جهان به این سرزمین آمده اند، با بحرانی داخلی
رو به روست .ایتام ژنرال سابق ارتش اسرائیل در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی معایف می گوید: در شرایط فعلی ، اسرائیل در بحرانی داخلی به سر می برد. نه تنها این ژنرال سابق ارتش اسرائیل ، بلکه مطبوعات داخلی اسرائیل نیز همه به نوعی ناتوانی اسرائیل را در حل مشکل این کشور که از نامشروع بودن این رژیم سرچشمه میگیرد، گوشزد میکنند.روزنامه هاآرتص نیز طی تحلیلی در این خصوص می نویسد: "همه ما مایوس هستیم ؛ زیرا در تعیین سرنوشت خود موفق نشده ایم و دولتی را که خواهان آن هستیم مشخص نکرده ایم و نمی توانیم بگوییم که مرزهای این دولت در کجاست . ما با این خیال که پس از رویارویی با اعراب سرنوشت ما نیز خود به خود تعیین خواهد شد، زندگی کرده ایم.این روزنامه در ادامه تحلیل خود نتیجه گیری می کند که جامعه اسرائیل از درون تجزیه شده است.روزنامه بدیعوت احرونوت نیز طی تحلیلی اعتراف می کند که "دولت در تضمین آینده سرزمین )اسرائیل ( و سرنوشت آن ناموفق بوده است."نشریه ژیروزالیسم پست نیز طی مطلبی به همین مورد اشاره می کند و می نویسد: "جز چند مورد استثنایی می توان گفت که آنها )یهودیان ( در واقع دچار عجز و ناتوانی شده اند."به هر حال ، همه این موارد بعلاوه تغییر پی در پی کابینه نشاندهنده آن است که بحران داخلی آن چنان رژیم صهیونیستی را فراگرفته است که رهایی از آن بسادگی برای سردمداران این رژیم امکانپذیر نیست.ضعف رهبری درست است که رژیم صهیونیستی با تشکیل یک دولت به اصطلاح دمکرات نظام سیاسی خود را اداره می کند، اما آنچه بیش از حد این رژیم را در مهار بحران داخلی ناتوان کرده ، نبود یک رهبر توانمند و صاحب نفوذ است . رهبری که بتواند بر اساس یک عقیده مشترک اطاعت و حمایت تمام یهودیان را به خود جلب کند، در اسرائیل وجود خارجی ندارد.ایلون یک ژنرال سابق ارتش رژیم صهیونیستی در این خصوص معتقد است . در اسرائیل مشکل رهبری بسیار عمیقی وجود دارد و البته مشکل در چگونگی فهم و دریافت معنی حقیقی رهبری است ... من در حکومت خودمان یک رهبر شایسته نیافتم.ایتام دیگر ژنرال سابق ارتش رژیم صهیونیستی نیز در خصوص ضعف رهبری در اسرائیل می گوید: "رهبری در اسرائیل به حدی سست است که اشخاص امثال بنده هم می توانند در کادر رهبریتاثیر گذار باشند... اصل مشکل کنونی در اسرائیل نیز در همین کادر رهبری نهفته است."ضعف رهبری در این رژیم می تواند دلایل مختلفی داشته باشد، اما آنچه مهم است این که اسرائیل با این ضعف تاکنون نتوانسته در برابر فلسطینیان یک استراتژی مشخص و بلند مدت اتخاذ کند. سرکوب فلسطینیان و حملات وحشیانه به مردم بی دفاع را می توان بدون ارتباط با این موضوع تحلیل کرد.ترس و وحشت از انتفاضه اساس اعتقادات مردم اسرائیل را دین یهود شکل می دهد، اما این دین از آنجا که دستخوش تحریف های بسیاری شده است ، هیچ شباهتی به ادیان الهی ندارد. به همین دلیل درک فرهنگ اسلامی که شامل شهادت ، ایثار، ایستادگی و... می شود، برای ملت و دولت اسرائیل بسادگی امکانپذیر نیست.درک نکردن معنا و مفهوم اعتقادی برگرفته از فرهنگ شهادت که انتحار و عملیات های انتحاری را می آفریند، بشدت سردمداران رژیم صهیونیستی را در تحلیل های خود دچار تناقض کرده است . آنان خود نیز به این امر اعتراف میکنند.عامی ایلون رئیس سابق اطلاعات و جاسوسی اسرائیل طی نطقی در شورای صلح و امنیت این رژیم می گوید: "افسران ارتش مقاله ها و تحقیقات دانشگاهیان فلسطینی را که در روزنامه های آنها منتشر می شود مطالعه نمی کنند، بنابراین هیچ گونه اطلاعاتی درباره جامعه فلسطینی ندارند."به اعتقاد وی ، اغلب سیاستمداران اسرائیلی و فرماندهان ارتش عمق مساله فلسطینی را درک نمیکنند.روزنامه معاریف در همین خصوص به نقل از یکی از فرماندهان بلند پایه ارتش اسرائیل می نویسد: "تا زمانی که نتوانیم اعراب را درک کنیم و فلسطینیان را نشناسیم ، قادر به حل معضلات و مشکلات خود نخواهیم بود."سردمداران رژیم اشغالگر قدس می کوشند به نوعی حماسه های شهادت طلبی مسلمانان فلسطینی را برای افکار عمومی جامعه اسرائیل توجیه کنند.آنها نمی فهمند که عمق اعتقاد در یک مسلمان ، چگونه خون را برای او به کم ارزش ترین هدیه برای تقدیم به درگاه خداوند متعال تبدیل می کند، اما می دانند که نباید جامعه یهود این را بفهمد و درک کند. به همین منظور برای توجیه این ارزش ، کوششهای بسیار میکنند.ایلون یکی از ژنرال های سابق ارتش رژیم صهیونیستی در این خصوص می گوید: "این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم مادران فلسطینی هنگام از دست دادن فرزندان خود دچار اندوه کمتری می شوند. خون برای فلسطینی ها بسیار با ارزش است ؛ همان گونه که برای خودمان ، ارزش خون خودمان بالاست."ایتام دیگر ژنرال سابق ارتش اسرائیل نیز در مصاحبه با روزنامه معاریف به همین مطلب اشاره می کند و می گوید: "رنج مادران فلسطینی در از دست دادن فرزندان خود، کمتر از دیگران نیست".به هر حال یهودیان ساکن اسرائیل از جامعه ، ملت و شخص فلسطینی نمی ترسند؛ چرا که آنها سلاحی جز سنگ برای دفاع از خود ندارند؛ ترس و وحشت یهودیان از اعتقاد یک مسلمان فلسطینی است . ایلون می کوشد به نوعی این موضوع را توجیه کند:"در قبال مساله قدرت و توانایی آنان )فلسطینی ها( باید متذکر شوم که این قدرت در آنان نیست ، بلکه این قدرت را ما در ذهن خودمان برای آنان متصور شده ایم و آنها را قدرتمند یافته ایم ؛ این هم به دلیل اوج گیری اختلافات در میان ماست."جامعه و افکار عمومی اسرائیل به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند ملتی مسلمان و معتقد را بی هیچ دلیل از خانه و کاشانه خود بیرون کنند و بر آنان استیلا یابند. آنان فهمیده اند که برقراری صلح و آرامش در اسرائیل ، بدون تحقق آمال و آرزوهای ملت فلسطینی خیالی بیش نیست . "هر کس که ادعا می کند اسرائیل نباید بگذاردیاسر عرفات فعالیت های تروریستی را ادامه دهد و در عین حال برگزاری مذاکرات سیاسی را توصیه می کند، در حقیقت ادعایش از آنجا نشات می گیرد که فکر می کند اسرائیل می تواند فلسطینی ها را مجبور به پایان دادن اعمال تروریستی و خشونت آمیز کند، بدون آن که تحقق آمال و آرزوهای سیاسی آنها را مد نظر داشته باشند."اگر چه آنان که از بیرون مرز برای اسرائیل تصمیم می گیرند، نمی خواهند این مطالب را بفهمند و قبول کنند، اما آنان که پنجه در پنجه ملت فلسطینی افکنده اند، به این امر اعتراف می کنند. "چه معنایی دارد که از فلسطینی ها انتظار داشته باشیم شرایطی به وجود بیاورند که در نتیجه آن شرایط چیزی عایدشان نشود."وحشت از افکار عمومی جهان ، بیداری مسلمانان و جهان عربامروزه در دنیا نمی توان بدون توجه به افکار عمومی دست به هیچ اقدامی زد. شاید در گذشته این امر امکانپذیر بود، اما امروز حکومت بر مردم چیزی جدای از مردم نیست ؛ پس باید برای هر اقدامی دلیل قانع کننده ای برای افکار عمومی داشت . از آنجا که منشا شکل گیری رژیم صهیونیستی بر اساس مشروعیت و خواست مردمی نبوده است ، با همه تبلیغاتی که این رژیم انجام داده ، افکار عمومی جهان همچنان در پذیرش مشروعیت آن تردید می کنند. هر چند برخی دولتها کوشیده اند تا با مشروعیت بخشیدن به این رژیم ، آن را از بحران و مرگ حتمی نجات دهند، اما باید پذیرفت نمی توان مشروعیت را بدون خواست و پذیرش افکار عمومی بر آنان تحمیل کرد و امروزه اسرائیل بیم آن دارد تا بیش از این مشروعیتش در اذهان عمومی جهانیان با بحران مواجه نشود.امروزه جامعه اسرائیل این را پذیرفته است که "فرضیه برخورد شدید با فلسطینی ها بدون در نظر گرفتن اعتراضات جهانیان ، بسیار خطرناک است ." اما مشخص نیست چرا سردمداران این رژیم نمی خواهند بپذیرند؛ به هر حال ، جامعه اسرائیل اعتراف می کند که پاکسازی فلسطینیان بر وجهه بین المللی اسرائیل سرتعظیم فرود نخواهند آورد، نیز می دانند که تکرار تجربه کمپ دیوید بسیار بعید و چه بسا محال است . "اگر اسرائیل دست به اشغال مناطق تشکیلات خودگران فلسطینی بزند و یا اگر اقدامات ارتش اسرائیلی در برابر فلسطینی ها و یا در برخورد با لبنانی ها شدت یابد، جنگی فراگیر به وقوع خواهد پیوست . در صورت بروز چنین جنگی ، مصر و اردن تدابیر سیاسی سرسختانه تری را اتخاذ خواهند کرد."دولتمردان کشورهای مسلمان همانهایی هستند که در برابر رژیم صهیونیستی سرتعظیم فرود آوردند، اما چه شده است که جامعه اسرائیل در برابر همان دولتمردان احساس نگرانی می کند؛ بیداری اعراب و مسلمانان جهان در برابر خواسته های نامشروع و ظلم و ستم رژیم اشغالگر، دیگر به دولتمردان کشورهای اسلامی اجازه تعظیم در برابر زور و اسلحه را نمیدهد.نشریه ژیروزالیم پست طی تحلیلی به این امر اعتراف می کند: "ملت فلسطینی به طور کلی مورد حمایت واقع شده است ، یا این که حداقل سران عرب با اظهارات خود آنها را مورد حمایت قرار می دهند." به هر حال ، جامعه اسرائیل می کوشد تا با برقراری ارتباط و دوستی با برخی کشورهای لائیک ، وجهه از دست رفته خود را در جهان اسلام دوباره کسب کند. "امروزه اسرائیل از دیدگاه اعراب کشوری منزوی ، ضعیف و طرد شده قلمداد می شود، لذا ایجاد یک پیمان علنی بین این کشور و ترکیه باعث خواهد شد تا قدرت اسرائیل افزایش یابد و این کشور از ثبات ، آرامش و قدرت بازدارندگی بیشتری برخوردار شود."اما این که تا چه حد اسرائیل با چنگ انداختن به این مسائل خواهد توانست اعتبار و مشروعیت از دست رفته خود را نزد اعراب ، مسلمانان و افکار عمومی جهان بازیابد، مطلبی است که تاریخ اثبات خواهد کرد.مهاجرت معکوس سردمداران یهود با فراخوانی یهودیان از سراسر دنیا و دادن وعده و وعیدهایی مبنی بر زندگی در سرزمین موعود با امکانات مناسب ، توانستند برخی از یهودیان را برای مهاجرت و سکنا گزیدن در اسرائیل قانع کنند، اما باگذشت چند سال از آنجا که مشروعیت نداشتند، نتوانستند وعده های خود را عملی کنند، به همین علت در حال حاضر رژیم اشغالگر قدس بشدت با بحران پناهندگان رو به روست ؛ بحرانی که اعضای کمیته امور مهاجران اسرائیل به آن اعتراف می کنند: "اگر دولت اسرائیل بخواهد مساله پناهندگان را در چارچوب راه حلی دایمی حل و فصل کند، باید ابتدا برای مشکل پناهندگان اسرائیلی چاره ای بیندیشد؛ چرا که ما مشکلمان را به عنوان مساله ای اساسی برای اسرائیل قلمداد می کنیم ... از نظر ما اسرائیل به دنبال راه حلی بسیار دردآور است که باعث تحمیل ظلم و اجحاف برصدها هزار نفر پناهنده میشود".تحقق نیافتن وعده و وعیدهای دولتمردان اسرائیل از یک سو و ایستادگی و مقاومت ملت فلسطینی از سوی دیگر و بیداری جهان اسلام دست به دست هم دادند تا فکر مهاجرت معکوس در بین جامعه اسرائیل قوت بگیرد. در واقع آنان با دست نیافتن به آمال و آرزوهای خود در سرزمین اسرائیل ، می کوشند سرزمین دیگری را برای زندگی انتخاب کنند.هر چند دولت اسرائیل می کوشد این واقعیات را پنهان کند، اما مطبوعات اسرائیل خود به این امر معترفند: "در آن بخش از جامعه اسرائیل که بار سنگین مسائل امنیتی و مالی را به دوش می کشد، تحولات ناآگاهانه ای ایجاد شده است.جوانان این قشر گرایش زیادی به امکانات زندگی غربی دارند و برای خدمت اضافی در ارتش انگیزه ای ندارند؛ این امر سبب شده است تا تعداد افسران ذخیره کاهش یابد. امروزه به دوش گرفتن مسوولیت ها سخت تر از دو یا سه دهه قبل نیست ، اما کسانی که این مسوولیت ها را می پذیرند برای خدمت اضافی سربازان ارزش قایل نیستند و بیشتر به دنبال رفاه و آسایشند که در جوامع غربی به چشم می خورد. بنابراین اگر ما به این مساله توجه نکنیم ، دولت ما نیز تقسیم خواهد شد و بهترین شهروندان این دولت به کشورهای غربی مهاجرت خواهند کرد و حتی اگر در اینجا هم بمانند، روحشان اینجا نخواهد بود."همان گونه که مشاهده می کنید، بر اساس تصورات ذهنی خود یا بر اساس استدلال های مخالفان رژیم صهیونیستی این مطالب را بیان نمی کنیم ، بلکه آنچه تاکنون مایه استدلال بوده ، اعترافات جامعه و مطبوعات اسرائیل است . رژیم صهیونیستی با وجود این مشکلات در بحرانی جدی به سر می برد اما جالب توجه این که بوقهای تبلیغاتی این رژیم مانع از بیان این مشکلات میشود.جمعیت کم و قدرت افسانه ایمسلح کردن رژیم صهیونیستی به پیشرفته ترین سلاحهای جدید نمی تواند ضعفهای این رژیم در مهاجرت معکوس و نیز جمعیت کم آن را جبران کند. جمعیت رژیم صهیونیستی با ملت فلسطین نیز قابل مقایسه نیست . جمعیت کم و سلاحهای فراوان ، این رژیم را بیش از آن که قدرتمند کند، به قدرت افسانه ای و توخالی مبدل کرده است . مطبوعات اسرائیل اعتراف می کنند: "آن گاه که قدرت نظامی ، سیاسی و علمی فناورانه اسرائیل در یک جا جمع می شود، یهودیان می توانند براحتی آینده خود را ترسیم کنند. این در حالی است که اسرائیل یک کشور کم جمعیت است و از لحاظ رشد جمعیتی در حد پایینی قرار دارد."آنها خود معترفند که قدرتشان مانع شکست آنها نخواهد بود و این امر نشاندهنده بدون پشتوانه بودن و توخالی بودن اسرائیل است."صرف نظر از این که عجز و ناتوانی حاکی از بیماری شدید و عمیق و ضعف اراده اجتماعی به منظور استفاده از قدرت و استعدادهاست ، باید گفت که قدرت و توانمندی های صهیونیست ها نه تنها آنها را از نابودی و شکست نجات نخواهد داد، بلکه موجب فروپاشی دولت یهودی صهیونیستی اسرائیل نیز خواهد شد. این مساله در حقیقت فاجعه ای خواهد بود که در تاریخ ثبت می شود و در واقع نتیجه گناه ، اشتباهات خودمان است."اسرائیلی ها با داشتن اسلحه و امکانات فراوان می دانند که توان و یارای ایستادگی در برابر جنگ فرسایشی با فلسطینی های خستگی ناپذیر را ندارند. "در مرحله اول باید علل این عجز و ناتوانی را یافت ، ضمنا عوامل این مساله را باید در ورای امور دیگر جستجو کرد که از جمله آنها می توان به سرگرم شدن به امور داخلی مانند ساختار جامعه ، خستگی از درگیری مداوم اسرائیل و فلسطینی ها، مجال ندادن به رهبران یهودی برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت کشور و امور مهم از سوی دولت اسرائیل و تجزیه سازمانهای یهودی اشاره کرد."مخالفت برخی یهودیان طرفدار اخلاقبا جنایات اسرائیل در بین جامعه اسرائیل هم برخی یهودیان پایبند به مسائل اخلاقی وجود دارند که نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی معترضند. نمی توان وجود این نحله را هر چند هم در اقلیت هستند، در جامعه یهود نادیده گرفت . "تفکر چپ گرای واقعی آن است که بر اصول و موازین اخلاقی تکیه کند. یک چپ گرای حقیقی باید موضعگیری اش بر اساس مسائل اخلاقی و کارهایش در چارچوب اخلاق باشد. تفکر چپ گرای واقعی، وهم و خیال نیست."برخی یهودیان تفکر اخلاقی جنایات رژیم صهیونیستی را بشدت محکوم می کنند و معتقدند ادامه این روش ، نفس کشیدن را در اسرائیل با مشکل مواجه خواهد کرد."چه اتفاقی رخ داد؛ فلسطینی ها چه کارهایی انجام دادند که باعث شد این گونه نسبت به آنها نفرت پیدا کنیم ؛ چه اتفاقی برای ما رخ داده است ؛ چه چیزی باعث شد تا افرادی که خود راچپ گرا می دانند، به این راحتی به توجیه کشتارهای دسته جمعی دیگر شهروندان بپردازند؛ آن هم فقط به این دلیل که این شهروندان عرب هستند؛!... حس تنفر نسبت به اعراب در بین ما رو به گسترش و شرایط موجود ناامید کننده است . در اسرائیل حتی نفس کشیدن نیز مشکل شده است."ملت اسرائیل ، مایوس و ناامید از آینده همه آنچه گفته شد بعلاوه هزاران مشکل دیگر که بررسی آنها در این مقال نمی گنجد، باعث شده است تا یهودیان ساکن در اسرائیل نسبت به آینده خود نگران باشند. مطبوعات اسرائیل معترفند که 65 " درصد از مردم اسرائیل در یک نظرسنجی ، از وضعیت امنیت خود و خانواده شان اظهار نگرانی کردند." افزون بر این ترس از جنگ و مرگ ، هراس و وحشت آنان را دوچندان کرده است . "بر اساس نظرسنجی ،96 درصد از مردم اسرائیل از جنگ هراس دارند" این هراس زمانی دوچندان می شود که آنها در می یابند آمار فلسطینیانی که برای تقدیم جان خود و جنگ با دشمن هر روز آماده تر می شوند، در حال افزایش است. مرکزنظرخواهی فلسطینی ، طی یکنظرسنجی درصد فلسطینیانی را که عملیات مسلحانه علیه اسرائیل مورد تایید آنهاست ، بدین شرح اعلام کرد:52 درصد از افراد عملیات مسلحانه علیه مواضع اسرائیل را تایید کردند که این رقم در شرایط مشابه در مارس گذشته 44 درصد بوده است .63 درصد از فلسطینیان بر این عقیده اند که باید در عملیات مقاومت علیه اشغالگران صهیونیست ، به حزب الله لبنان تاسی کرد.این نگرانی ها باعث شده است تا78 " درصد از مردم اسرائیل در خصوص آینده حکومت اسرائیل نگران باشند."مردم اسرائیل گویی عاقلانه تر از سردمداران این رژیم فکر می کنند، اما مشخص نیست چرا دولتمردان رژیم اشغالگر باز هم می کوشند تا وانمود کنند که نگرانی ها بی مورد است . با همه این احوال ، ایلون در پاسخ به این سوال که چرا مردم از آینده خود نگران هستند، اعتراف می کند که "آنچه مردم را نگران کرده و می کند، مساله آتش گشودن به قدس شریف نیست ! بلکه مشکل آنان ترس از اوضاع فعلی است ؛ زیرا مردم خوب می دانند که در صورت ادامه یافتن ناآرامی ها، آرزوی آرامش را باید از یاد ببرند. به اعتقاد من ، مردم آماده اند تا وارد جنگ شوند، اما به شرط آن که بدانند از این جنگ و نزاع ، چه چیزی عایدشان خواهد شد. آن چه باعث به وجود آمدن یاس و ناامیدی در مردم شده است، احساس بلاتکلیفی درباره آینده خود است."البته مشخص نیست که این ژنرال سابق ارتش چگونه ادعا می کند که مردم حاضرند وارد جنگ شوند؛ در حالی که منابع خود اسرائیل اعلام می کنند96 درصد از مردم اسرائیل از جنگ هراس دارند. به هر حال ، آنچه گفته شد تنها نمونه هایی از مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی بر اساس مطالب نشریات داخلی این رژیم بود. این مطالب به واقع پوچی و پوسیدگی این رژیم را از درون آشکار می کند و نشان می دهد که اسرائیل بیش از آنچه از سوی رسانه های تبلیغاتی بزرگ شده ، ضعیف و شکننده است.منابع در دفتر روزنامه موجود است
به اشتراک گذاری
کد خبر : 667902513829258081
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: