• 0 0
 • 0

انواع شرکت را بشناسیم

چهارشنبه 22 شهریور 1396 ساعت 14:53
از زمان های بسیار دور مردمان در کشورهای مختلف به منظور انجام برخی از کارها در دسته ها و گروه های کوچک و بزرگ به دور هم جمع می شدند و با استفاده از شاهدان و توافقاتی تلاش می کردند تا انجام برخی از کار ها را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهند.

شرکت به عنوان پدیده ای تازه در تجارت و اقتصاد کشور ها دیده نمی شود. از زمان های بسیار دور مردمان در کشورهای مختلف به منظور انجام برخی از کارها در دسته ها و گروه های کوچک و بزرگ به دور هم جمع می شدند و با استفاده از شاهدان و توافقاتی تلاش می کردند تا انجام برخی از کار ها را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهند. در اصل شاید برای اولین بار اساس شراکت برای امور خرید و بازرگانی شکل گرفت در جایی که بازرگانان مختلف برای تامین مبلغ مورد نیازشان با عده ای دیگر شراکت می کردند و از سود خود به آن ها مقداری را می پرداختند.

اولین شرکت ها در ایران در حدود سال 1305 به ثبت رسیدند. هر چند قوانین مربوط به ثبت شرکت حدود 5 سال بعد یعنی در سال 1310 شکل گرفتند، اما در سال های اخیر به دلیل حمایت های متعدد دولت از شرکت ها و موسسات مختلف و همچنین به دلیل نیاز بر سرعت و قدرت و اعتبار و همچنین سرمایه بالای برای انجام برخی از امور و داشتن رقابت بهتر و قوی تر شکل گیری و تاسیس شرکت ها روند بیشتری گرفته و موفقیت آن‌ها نیز به مراتب بیشتر بوده است.

برای ثبت شرکت باید پس از انتخاب موضوع قالب ثبتی شرکت مشخص شود. اما این قالب ثبتی چیست و اساسا چند نوع قالب و یا نوع شرکت وجود دارد؟ برای این منظور در این مقاله قصد ما معرفی مختصری از انواع شرکت هاست.

قانون تجارت ایران 7 نوع شرکت تجاری و یک نوع موسسه غیرتجاری را به عنوان شخصیت های حقوقی ایران به رسمیت شناخته و انواع شرکت را تعریف کرده است. در زیر به این موارد، خواهیم پرداخت:

 1. شرکت سهامی

شرکت های سهامی به انواعی از شرکت های گفته می شود که اساس اعتبار و شخصیت خود را به دلیل سرمایه خود دارد. به همین دلیل به این نوع شرکت ها شرکت های سرمایه ای نیز گفته می شود.

شرکت های سهامی سرمایه خود را به سهام تقسیم می کنند. این سرمایه توسط عده ای که به عنوان شریک دور هم جمع شده و توافق کرده اند، تأدیه می شود. هر فرد بنابر توان مالی خود مبلغی نقدی و یا غیرنقدی را به شرکت می آورد و این سرمایه ها در کل، سرمایه اولیه شرکت می شود. حال این سرمایه به قطعاتی از سهام تقسیم می شود.

میزان سهام و نوع و اندازه ان در اساسنامه ذکر می شود و همه سهامداران با ان توافق می کنند. سپس هر فرد بسته به میزان آورده خود تعدادی از این سهام را دریافت می کند که به صورت مساوی و در قطعات کوچک تقسیم شده است.

برای ثبت شرکت سهامی باید میزانی از سرمایه اولیه شرکت در حساب شرکت سپرده شود. این میزان همیشگی است و به هیچ عنوان نباید کمتر از این مقدار در حساب شرکت باشد. میزان 35 درصد از حداقل سرمایه مقداری است که قانون برای سپرده کردن در حساب شرکت مشخص کرده است.

ثبت شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شوند. ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی عام

شرکت های سهامی خاص ضمن پیروی از اصول اولیه شرکت های سهامی به انواعی از شرکت های سهامی گفته می شود که توسط حداقل سه نفر سهامدار به ثبت برسد. حق فروش سهام و تأدیه سهام از غیر را ندارند و باید همه سرمایه را خودشان که حداقل صد هزار تومان می باشد را تأدیه نمایند. عموما سرمایه آن‌ها به میزان آورده آن‌ها وابسته است و فعالیت های آن‌ها خیلی گسترده و بزرگ نمی شود هر چند محدودیتی ندارند. نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص کاملا با مجوز مجمع عمومی امکان پذیر می باشد.

شرکت های سهامی عام از بزرگ ترین شرکت های معتبر در ایران هستند و در واقع برای انجام اموری به ثبت می رسند که از توان سایر شرکت ها خارج است و نیاز به سرمایه و سهامدار بسیار زیادی دارند. این شرکت ها با حداقل 500 هزار تومان سرمایه اولیه به ثبت می رسند. از این رو تأمین سرمایه این شرکت ها با فروش و عرضه سهام به مردم می باشد و حداقل باید 51 درصد از کل دارایی شرکت به مردم از طریق فروش سهام با پذیره نویسی واگذار شود. نقل و انتقال سهام ازاد است و محدودیتی برای ثبت این شرکت ها نیست

در شرکت های سهامی خاص و عام هر فرد در شرکت به اندازه میزان سهام خود در شرکت مسئولیت خواهد داشت. یعنی در صورت بروز بدهی در شرکت باید چنانچه دارایی شرکت جوابگو نبود هر فرد بسته به اندازه سهام خود بدهی شرکت را جبران نماید و این موضوع ارتباطی با دارایی های شخصی افراد ندارد.

 1. شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های با مسئولیت محدود به گونه ای تعریف شده که نمی توان به صراحت گفت که از نوع سرمایه ای هستند و یا اشخاص چرا که هم سرمایه در آن‌ها نقش مهمی دارد و هم شخصیت افراد ثبت کننده شرکت. این نوع شرکت ها با شراکت حداقل دو نفر به ثبت می رسند و نیاز به تأدیه حداقل 100 هزار تومان سرمایه اولیه دارند. البته برای ثبت شرکت همین که سرمایه اعلام شود و مدیر عامل منتخب قبول کند که سرمایه را در زمان خود از سایر شرکا تأدیه کند پذیرفته است. در ثبت شرکت با مسئولیت محدود هیچ نوع محدودیتی برای فعالیت ندارند و می توانند در هر نوع موضوعی به ثبت برسند. میزان مسئولیت شرکا در این شرکت ها بسته به میزان سهم الشرکه و یا اورده آن‌ها می باشد و سرمایه شرکت توسط خود افراد تأدیه می شود و به صورت سهم الشرکه ای است.

 1. شرکت تضامنی

از جمله مهم ترین نوع شرکت های اشخاص در ایران می باشد. این شرکت ها باید با حداقل شراکت دو نفر به ثبت برسند. هر یک از این دو نفر باید مستقلا ضمانت شرکت را قبول کند و مسئولیت تضامنی داشته باشد. یعنی بدون در نظر گرفتن میزان سهم الشرکه ای که دارند در صورت بدهی شرکت باید همه تعهدات شرکت را قبول نمایند.

شرکت های تضامنی به اعتبار و شناخت موسسین استوار است و نیازی به تأمین سرمایه اولیه برای شرکت الزام نشده است. هر چه نفرات در این شرکت ها معتبرتر باشند، شرکت معتبرتر و قوی تر است.

 1. شرکت مختلط سهامی

شرکت های مختلط سهامی از ترکیب دو شرکت تضامنی و سهامی بوجود آمده اند. به این صورت که عده ای شریک ضامن با عده ای شریک به صورت سهامی با هم اقدام به ثبت شرکتی به نام شرکت مختلط سهامی می کنند. طبیعی است که در این شرکت ها قوانین مختلط باشد و با هر شریک درست همانند قوانین مرتبط با نوع حضور او در شرکت برخورد شود. در شرکت های مختلط سهامی شرکا سهامدار به اندازه مبلغ اسمی سهام و شرکا ضامن به اندازه کل تعهدات شرکت مسئولیت دارند.

 1. شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت های مختلط غیر سهامی هم نوعی شرکت ترکیبی هستند ولی این بار شرکا ضامن با شرکایی از نوع غیرسهامی و با قوانین مرتبط با شرکت های با مسئولیت محدود با هم شراکت کرده اند و با هر کدام از شرکا درست به همان صورت که در شرکت شریک شده اند، برخورد می شود. در شرکت های مختلط سهامی شرکا با مسئولیت محدود به اندازه سهم الشرکه خود و شرکا ضامن به اندازه کل تعهدات شرکت مسئول هستند.

 1. شرکت نسبی

شرکت نسبی نوعی شرکت تضامنی است که در بیشتر ابعاد مشابه با شرکت های تضامنی است. البته با یک تفاوت بزرگ که مبنای تمایز این دو نوع شرکت شده است. در شرکت های نسبی هر کدام از شرکا فقط به اندازه سرمایه خود مسئولیت تضامنی دارند. درست برعکس شرکت های تضامنی که هر شریک به اندازه همه تعهدات شرکت مسئولیت داشت. این نوع شرکت تنها در قوانین جمهوری اسلامی ایران دیده می شود و نمونه ان در هیچ کجای دنیا نیست.

 1. شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی با اجتماع حداقل 7 نفر شریک و به دنبال احساس نیازی در یک جامعه کوچک یا بزرگ و با در میان گذاشتن سرمایه ای شکل می گیرند. این نوع شرکت ها قوانین خاص خود را دارند و اغلب برای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات بیکاری و یا مسکن و انجام برخی از خدمات ضروری در منطقه ای شکل می گیرند. سرمایه این شرکت ها می تواند توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر نیز تأدیه شود.

و اما نوع دیگری از شرکت ها که تجاری نیستند و با نام موسسه غیر تجاری شناخته می شوند نیز در قوانین جمهوری اسلامی ایران دیده شده و کاملا وجهه قانونی و رسمی دارند.

تعاونی ها یا توزیعی هستند و یا تولیدی که بسته به نوع خدمتی که می رسانند طبقه بندی می شوند. اگر هدف از ایجاد تعاونی اشتغال و ایجاد زیر ساخت های تولیدی باشد تعاونی به تعاونی تولید و اگر هدف ایجاد مراکزی برای خدمات رسانی به مراکز تولیدی و ایجاد بستر هایی برای این که موسسان و افراد مرتبط با ان بتوانند خانه دار شده و مشکن مسکن آن‌ها حل شود توزیعی هستند.

 • موسسات غیر تجاری

موسسات غیرتجاری برای انجام اموری غیرتجاری ایجاد می شوند و موسسین آن حق ندارند مبادرت به تجارت و یا تولید و توزیع کالاهای مختلف کنند. هدف از تأسیس این موسسات انجام امور اموزشی، تربیتی، پژوهشی و همچنین امور مرتبط با خیریه ها و امور قرض الحسنه ای می باشد.

اگر این موسسات برای موسسین خود منافعی داشته باشند به موسسه غیر تجاری انتفاعی و اگر برای موسسین خود منافعی به همراه نداشته باشند به موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی شهرت دارند. موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی مانند انواع خیریه ها و برخی از موسسات کمک کننده و عام المنفعه هستند در حالی که موسسات غیرتجاری انتفاعی را می توان انواع مدارس غیرانتفاعی، موسسات آموزشی و پژوهشکده ها را نام برد.

هر آنچه که هست شرکت های مختلف با هر نوع ساختار و قالبی تنها با ایجاد شراکت و همبستگی بین دو تا چند نفر به وجود می آیند و باید اولین قدم برای ثبت شرکت توافقنامه و قرارداد مشارکت بین این نفرات باشد. انتخاب نام و آوردن نام قالب شرکت قبل یا بعد از شرکت نیز باید طبق شرایط قانونی برای شرکت اتفاق بیافتد.

هر یک از شرکت ها نیاز به اساسنامه و یا شرکت نامه ای دارند تا توافقات و اصول کلی و اساسی شرکت در آن‌ها درج شده و به توافق تمامی شرکا و سهامداران برسد.

مراجع تصمیم ساز در اکثر شرکت ها مجمع عمومی می باشد. هر چند در شرکت های تضامنی و مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی قانون حق انتخاب و تغییرات و هرگونه تصمیمی را تنها به شرکا ضامن داده است و وظیفه بازرسی در شرکت های مختلط را شرکا غیر ضامن عهده دار هستند.

ثبت هر نوع از شرکت ها و یا موسسه غیر تجاری با قوانین خاص و پیچیده ای همراه است که نباید افراد نابلد با ادعای اشراف بر اصول و قوانین حقوقی اقدامات خودسرانه ای که باعث شود آینده شرکت به خطر بیافتد، انجام دهند.

برای ثبت شرکت حتما با مشاوران و متخصصین شرکت های مختلف و واجد شرایط اقدام نمایید. موسسه حقوقی ثبت شرکت و ثبت برند نوبل از برترین شرکت های حقوقی است که با سال های تجربه و تخصص در زمینه ثبت شرکت و ثبت برند می تواند با ضمانت کافی خدمات ثبت هر نوع شرکت را برای شما در کمترین زمان با مشاوره تخصصی انجام دهد.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 2992519542870065858
لینک کوتاه :

ارسال نظر

 • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
 • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
 • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: