26 آذر، ابطال معاهدات تحمیلی روسیه تزاری علیه ایران

امروز 26 آذر 1393 خورشیدی برابر با 24 صفر 1436 هجری و 17 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

25 آذر، اعلام سلطنت رسمی رضا شاه

امروز 25 آذر 1393 خورشیدی برابر با 23 صفر 1436 هجری و 16 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

24 آذر، اولتیماتوم روسیه به ایران

امروز 24 آذر 1393 خورشیدی برابر با 22 صفر 1436 هجری و 15 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

23 آذر، ایران حکومت بلشویکی روسیه را به رسمیت شناخت

امروز 23 آذر 1393 خورشیدی برابر با 21 صفر 1436 هجری و 14 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده ، بدین شرح است:

21 آذر ، پایان کار فرفه پیشه وری

امروز 21 آذر 1393 خورشیدی برابر با 19 صفر 1436 هجری و 12 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهایی مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

19 آذر، درگذشت آیت الله آخوند خراسانی

امروز 19 آذر 1393 خورشیدی برابر با 17 صفر 1436 هجری و 10 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

18 آذر، اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ تحمیلی

امروز 18 آذر 1393 خورشیدی برابر با 16 صفر 1436 هجری و 9 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

17 آذر، درگذشت جواد معروفی

امروز 17 آذر 1393 هجری شمسی؛ 15صفر 1436 هجری قمری؛8 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

16 آذر، روز دانشجو

امروز 16 آذر 1393 هجری شمسی؛ 14 صفر 1436 هجری قمری؛7 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

15 آذر، شهادت سرتیپ احمد کشوری

امروز 15 آذر 1393 هجری شمسی؛ 13 صفر 1436 هجری قمری؛6 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

14 آذر، اعلام باطل شدن معاهدات روسیه تزاری با ایران

امروز 14 آذر 1393 خورشیدی برابر با 12 صفر 1436 هجری و 5 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

13 آذر، افتتاح دوره سوم مجلس

امروز 13 آذر 1393 خورشیدی برابر با 11 صفر 1436 هجری و 4 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

12 آذر، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

امروز 12 آذر 1393 هجری شمسی؛ 10 صفر 1436 هجری قمری؛3 دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده ، بدین شرح است:

10 آذر، شهادت آیت الله مدرس

امروز 10 آذر 1393 هجری شمسی؛ 8 صفر 1436 هجری قمری؛اول دسامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده ، بدین شرح است:

9 آذر، اهتزاز پرچم ایران در جزایر سه گانه

امروز 9 آذر 1393 خورشیدی برابر با 7 صفر 1436 هجری و 30 نوامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

8 اذر، اولتیمام شوروی به ا یران برای اخراج مورگان شوستر

امروز 8 آذر 1393 هجری شمسی؛ 6 صفر 1436 هجری قمری؛29 نوامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

7 آذر، روز نیروی دریایی

امروز 7 آذر 1393 خورشیدی برابر با 5 صفر 1436 هجری و 28 نوامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داد، بدین شرح است:

4 آذر، درگذشت جبار باغچه بان

امروز 4 آذر 1393 هجری شمسی؛ 2 صفر 1436 هجری قمری؛25 نوامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده ، بدین شرح است:

3 آذر، انتشار روزنامه مجلس

امروز 3 آذر 1393 خورشیدی برابر با 1 صفر 1436 هجری و 24 نوامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

2 آذر، درگذشت درویش خان هنرمند موسیقی

امروز 2 آذر 1393 خورشیدی برابر با 29 محرم 1436 هجری و 23 نوامبر 2014 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

قبلی۵بعدی