• وزیر اطلاعات در بازدید از سایت فردو:

    برجام به مویی بند است

چندرسانه ای