4 اسفند، زادروز دکتر حسابی

امروز 4 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 4 جمادی الاول 1436 هجری و 23 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی روی داده، بدین شرح است:

3 اسفند، درگذشت ادیب الممالک فراهانی

امروز 3 اسفند 1393 هجری شمسی؛ 3 جمادی الاول 1436 هجری قمری؛22 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

2 اسفند، شهادت مالکوم ایکس

امروز 2 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 2 جمادی الاول 1436 هجری و 21 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

1 اسفند، درگذشت آیت الله آقابزرگ تهرانی

امروز 1 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 1 جمادی الاول 1436 هجری و 20 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

30 بهمن، گشایش سفارت فلسطین در ایران

امروز 30 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 29 ربیع الثانی 1436 هجری و 19 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

29 بهمن، آغاز قیام تاثیرگذار تبریز

امروز 29 بهمن 1393 هجری شمسی؛ 28 ربیع الثانی 1436 هجری قمری؛18 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

28 بهمن، خسرو گلسرخی به اعدام محکوم شد

امروز 28 بهمن 1393 هجری شمسی؛ 27 ربیع الثانی 1436 هجری قمری؛17 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

27 بهمن، آغاز محاکمه و صدور حکم عوامل رژیم پهلوی

امروز 27 بهمن 1393 هجری شمسی؛ 26 ربیع الثانی 1436 هجری قمری؛16 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

26 بهمن، رضاخان فرمانده کل قوا شد

امروز 26 بهمن 1393 هجری شمسی؛ 25 ربیع الثانی 1436 هجری قمری؛15 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده ، بدین شرح است:

25 بهمن، صدور حکم ارتداد سلمان رشدی

امروز 25 25 بهمن 1393 هجری شمسی؛ 24 ربیع الثانی 1436 هجری قمری14 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

24 بهمن، درگذشت عباس اقبال آشتیانی

امروز 24 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 23 ربیع الثانی 1436 هجری و 13 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

23 بهمن، تاسیس کمیته های انقلاب اسلامی

امروز، 23 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 22 ربیع الثانی 1436 هجری و 12 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی رخ داده، بدین شرح است:

21 بهمن، تصویب لایحه انحلال ساواک

امروز 21 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 20 ربیع الثانی 1436 هجری و 10 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

20 بهمن، آغاز عملیات واالفجر هشت

امروز 20 بهمن 1393 هجری شمسی؛ 19 ربیع الثانی 1436 هجری قمری؛9 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی درتاریخ رخ داده ، بدین شرح است:

19 بهمن، تولد مجتبی مینوی

امروز ، 19 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 18 ربیع الثانی 1436 هجری و 8 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

18 بهمن، تصویب نخستین قانون مطبوعات در ایران

امروز 18 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 17 ربیع الثانی 1436 هجری و 7 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

16 بهمن، انتخاب بازرگان به نخست وزیری

امروز ، 16 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 15 ربیع الثانی 1436 هجری و 5 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده ، بدین شرح است:

15 بهمن، تنفیذ حکم اولین رئیس جمهور ایران

امروز ، 15 بهمن 1393 هجری شمسی؛ 14 ربیع الثانی 1436 هجری قمری؛4 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

14 بهمن، امضای قرارداد نفتی گس - گلشائیان

امروز 14 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 13 ربیع الثانی 1436 هجری و 3 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

13 بهمن، تولد آیت الله مرتضی مطهری

امروز 13 بهمن 1393 هجری شمسی؛ 12 ربیع الثانی 1436 هجری قمری؛2 فوریه 2015 میلادی است. رویدادهای مهمی که در چنین روزی در تاریخ رخ داده، بدین شرح است:

قبلی۲بعدی