• مسمومیت ۱۰ دختر با گاز کلر در قم

    سخنگوی اورژانس قم گفت: مسمومیت با گاز کلر در یکی از استخرهای قم، ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت که هشت نفر از آنها توسط اورژانس ۱۱۵ قم به بیمارستان منتقل شدند.

    • قم

    تشکیل 40 پرونده تخلف صنفی در قم

    رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم گفت: در روزهای اخیر 40 پرونده تخلف صنفی به ارزش 240 میلیارد تومان در قم تشکیل شده است.