• آمادگی برای مواجهه با مشکلات جسمانی در پیاده روی اربعین

    طب سنتی همقدم زائران

    آمادگی تدریجی برای مواجهه با مشکلات احتمالی در سفرهای طولانی و سخت همچون پیاده‌ روی اربعین از اصول مهمی است که پیش از شروع سفر باید به آن توجه کرد.