• با 10 میلیون تومان کجا سرمایه‌گذاری کنم؟

    سرمایه‌گذار بودن برای بسیاری از افراد یک رؤیای دور و دست نیافتنی است. این افراد به این دلیل که فکر می کنند سرمایه‌گذاری نیاز به پول زیادی دارد از آن دوری می کنند، اما این تصور اشتباه است. شما می توانید با 10 میلیون تومان و حتی کمتر از آن نیز سرمایه‌گذاری کنید.

  • ثبت نام مدارس تیزهوشان

    مدارس تیزهوشان، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان یا سمپاد ، یکی از معاونت‌های مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان است.