• چه کسی خط مخصوص نابینایان را اختراع کرد؟

    مردی به نام «بریل»

    چهارم ژانویه سال 1809 پسری به دنیا آمد که لویی نام گرفت. لویی 43 سال بیشتر در این دنیا زندگی نکرد. اما به اندازه «ابد» جاودانه شد.

  • هکرهای دوست‌داشتنی

    امنیت شبکه واژه‌ای است که در کنار هر فعالیت کوچک و بزرگ در فضای مجازی قرار می‌گیرد و شامل مقررات و سیاست‌های در نظر گرفته شده به منظور جلوگیری از نفوذ به سامانه‌های سایبری است. ایجاد این امنیت می‌تواند از نصب سیستم‌های حفاظتی ساده تا لایه‌های امنیتی بسیار پیچیده گسترده شود. اما موضوع اصلی این است که کوچک‌ترین فعالیتی در فضای مجازی به تامین امنیت و کاهش رخنه‌های امنیتی تا جای ممکن نیاز دارد.