jamejamonline
برچسب ها -

پراید 111

قیمت خودروهای پرمتقاضی تا 500 هزار تومان کاهش یافت

کاهش قیمت خودرو

می دهد که خودروی پراید se 131 که در اوایل... 800 هزار تومان رسیده است همچنین پراید 111 که با...

کد خبر: ۷۱۶۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳


قیمت انواع خودرو در بازار 17 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,000,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,200,000 15,919,000 پراید 132 tl 19,400,000 --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 20,600,000 18,300,000 پراید 132 se 20,300,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۹۳۴۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۷


قیمت انواع خودرو در بازار 16 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,000,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,200,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,100,000 18,300,000 پراید 132 se 19,800,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۹۲۹۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶


قیمت انواع خودرو در بازار 15 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,000,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,200,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,100,000 18,300,000 پراید 132 se 19,800,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۹۲۵۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۵


قیمت انواع خودرو در بازار 14 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,000,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,200,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,100,000 18,300,000 پراید 132 se 19,800,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۹۲۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۴


قیمت انواع خودرو در بازار 12 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,000,000 --- پراید 151 tl 17,300,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,300,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,100,000 18,300,000 پراید 132 se 19,700,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۹۱۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۲


قیمت انواع خودرو در بازار 11 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,000,000 --- پراید 151 tl 17,300,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,300,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۹۱۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱


قیمت انواع خودرو در بازار 9 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۹۰۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۹


قیمت انواع خودرو در بازار 8 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۹۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۸


قیمت انواع خودرو در بازار 7 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۹۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۷


قیمت انواع خودرو در بازار 5 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۸۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۵


قیمت انواع خودرو در بازار 4 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,100,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۸۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۴


قیمت انواع خودرو در بازار 3 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,400,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۷۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۳


قیمت انواع خودرو در بازار 2 تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,400,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۷۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۲


قیمت انواع خودرو در بازار اول تیر

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,400,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۶۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۱


قیمت انواع خودرو در بازار 31 خرداد

قیمت کارخانه تومان پراید 151 se 18,100,000 --- پراید 151... tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000 پراید 132... tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000... پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000...

کد خبر: ۶۸۶۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱


قیمت انواع خودرو در بازار 29 خرداد

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,400,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۵۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۹


قیمت انواع خودرو در بازار 28 خرداد

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,400,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۵۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸


قیمت انواع خودرو در بازار 27 خرداد

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,400,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۵۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۷


قیمت انواع خودرو در بازار 26 خرداد

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 se... 18,100,000 --- پراید 151 tl 17,400,000 17,169,000 پراید 151 sl... 16,400,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl... پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,200,000 18,900,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۴۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶


یادداشت

بیشتر
تکریم بسیج، پاسداشت جوانمردی و تضمین آینده است

تکریم بسیج، پاسداشت جوانمردی و تضمین آینده است

پنجم آذر، یادآور نام بسیج و خاطره عزیزترین نهاد و بزرگ‌ترین مردان تاریخ ماست. نهادی که به تعبیر امام راحل تشکیل آن «یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود» و «شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می‌دهد.

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

تدبیر و توکل در تحریم

تدبیر و توکل در تحریم

«دوستانت را نزدیک خودت نگه دار و دشمنانت را نزدیک‌تر»، با این‌که این عبارت را منسوب به چرچیل می‌دانند، ولی خلفای عباسی بیش از هزار سال پیش آن را زندگی کردند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر