jamejamonline
برچسب ها -

پراید 111

قیمت انواع خودرو در بازار 28 اردیبهشت

سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید... 151 tl 17,700,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000 پراید... 132 se 20,800,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید... 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000...

کد خبر: ۶۷۴۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸


قیمت انواع خودرو در بازار 27 اردیبهشت

نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151... tl 17,700,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000 پراید 132... se 20,800,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---...

کد خبر: ۶۷۴۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۷


قیمت انواع خودرو در بازار 25 اردیبهشت

نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151... tl 17,700,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000 پراید 132... se 20,800,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---...

کد خبر: ۶۷۳۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۵


قیمت انواع خودرو در بازار 24 اردیبهشت

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 tl... 17,800,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000 15,919,000 پراید 132 se... 21,000,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex... 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 --- پراید...

کد خبر: ۶۷۳۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴


قیمت انواع خودرو در بازار 22 اردیبهشت

تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 tl 18,000,000 17,169,000 پراید... 151 sl 16,600,000 15,919,000 پراید 132 se 21,000,000 18,900,000 پراید... 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید... 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 --- پراید 132 sx 18,400,000...

کد خبر: ۶۷۲۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲


قیمت انواع خودرو در بازار 21 اردیبهشت

سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید... 151 tl 18,100,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,800,000 15,919,000 پراید... 132 se 21,000,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید... 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000...

کد خبر: ۶۷۲۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱


قیمت انواع خودرو در بازار 20 اردیبهشت

سایپا نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید... 151 tl 18,100,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,900,000 15,919,000 پراید... 132 se 21,600,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید... 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000...

کد خبر: ۶۷۲۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰


قیمت انواع خودرو در بازار 18 اردیبهشت

نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151... tl 18,200,000 17,169,000 پراید 151 sl 17,000,000 15,919,000 پراید 132... se 21,600,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---...

کد خبر: ۶۷۱۶۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۸


قیمت انواع خودرو در بازار 17 اردیبهشت

نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151... tl 18,200,000 17,169,000 پراید 151 sl 17,000,000 15,919,000 پراید 132... se 21,600,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---...

کد خبر: ۶۷۱۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷


قیمت انواع خودرو در بازار 16 اردیبهشت

نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151... tl 18,200,000 17,169,000 پراید 151 sl 17,000,000 15,919,000 پراید 132... se 21,300,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---...

کد خبر: ۶۷۰۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۶


قیمت انواع خودرو در بازار 15 اردیبهشت

نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151... tl 18,200,000 17,169,000 پراید 151 sl 17,000,000 15,919,000 پراید 132... se 21,300,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---...

کد خبر: ۶۷۰۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۵


قیمت انواع خودرو در بازار 14 اردیبهشت

نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151... tl 18,200,000 17,169,000 پراید 151 sl 17,000,000 15,919,000 پراید 132... se 20,500,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---...

کد خبر: ۶۷۰۰۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۴


قیمت انواع خودرو در بازار 13 اردیبهشت

نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151... tl 18,200,000 17,169,000 پراید 151 sl 17,000,000 15,919,000 پراید 132... se 20,500,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---...

کد خبر: ۶۶۹۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳


قیمت انواع خودرو در بازار 11 اردیبهشت

نام خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151... tl 18,300,000 17,169,000 پراید 151 sl 17,100,000 15,919,000 پراید 132... se 20,500,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---...

کد خبر: ۶۶۹۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۱


قیمت خودرو بال درآورد: پراید ۲۲ میلیون و ۲۰۰

تومان افزایش داشته است به نحوی که پراید که یکی... پژو پارس و 206 است در مورد پراید نیز البته... پراید ظرف ماههای گذشته این بار دوباره قیمت رکورد زده... قیمت در بازار مواجه بوده اند به عنوان مثال پراید...

کد خبر: ۶۶۸۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰


قیمت انواع خودرو در بازار 10 اردیبهشت

قیمت کارخانه تومان پراید 151 tl 18,200,000 17,169,000 پراید 151... sl 17,200,000 15,919,000 پراید 132 se 20,100,000 --- پراید 132... le 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132... ex پایه گازسوز 20,100,000 --- پراید 132 sx 18,400,000 15,370,000...

کد خبر: ۶۶۸۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰


قیمت انواع خودرو در بازار 9 اردیبهشت

قیمت کارخانه تومان پراید 151 sl 17,000,000 15,400,000 پراید 132... se 20,100,000 --- پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---... پراید 132 sx 18,400,000 15,370,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,879,000...

کد خبر: ۶۶۸۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۰۹


قیمت انواع خودرو در بازار 8 اردیبهشت

قیمت کارخانه تومان پراید 151 sl 17,100,000 15,400,000 پراید 132... se 20,100,000 --- پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---... پراید 132 sx 18,400,000 15,370,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,879,000...

کد خبر: ۶۶۷۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۰۸


قیمت انواع خودرو در بازار 7 اردیبهشت

قیمت کارخانه تومان پراید 151 sl 17,100,000 15,400,000 پراید 132... se 20,100,000 --- پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---... پراید 132 sx 18,400,000 15,370,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,879,000...

کد خبر: ۶۶۷۴۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۰۷


قیمت انواع خودرو در بازار 6 اردیبهشت

قیمت کارخانه تومان پراید 151 sl 16,800,000 15,400,000 پراید 132... se 20,100,000 --- پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132... ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 ---... پراید 132 sx 18,400,000 15,370,000 پراید 132 sl 16,600,000 14,879,000...

کد خبر: ۶۶۷۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۰۶


یادداشت

بیشتر
پایان تعهدات یکطرفه

پایان تعهدات یکطرفه

اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، گامی مثبت و مهم در جهت برداشتن محدودیت‌های فعالیت‌های هسته‌ای است.

پاسخ ایران قطعی است

پاسخ ایران قطعی است

گرچه ترامپ و نتانیاهو سعی دارند در برهه حساس و سرنوشت‌ساز فعلی، قواعد منازعه و توازن قوا در منطقه را به سود اهداف خود بر‌هم بریزند، اما هوشیاری ایران و جبهه مقاومت اجازه چنین اقدامی را به آنها نمی‌دهد.

دولت تجدیدنظر کند

دولت تجدیدنظر کند

محسن فخری‌ زاده، مرد درجه‌ یک صنعت‌ هسته‌ای کشور بود که در گسترش آموزش و پژوهش در ایران و تشکیل هسته‌های علمی نقش اساسی بر عهده داشت.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر