برچسب ها - مریم یوشی زاده

دزد آرزونویس

ایم مریم یوشی زاده - دبیر گروه جامعه $convert_old_media ...

کد خبر: ۱۰۶۳۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


یادداشت

دزد آرزونویس

قلبمان آن را محفوظ نگه داشته ایم مریم یوشی زاده...

کد خبر: ۱۰۶۳۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


برگرد خانه، حتی اگر بی سر ....

کنند مریم یوشی زاده $convert_old_media ...

کد خبر: ۱۰۶۱۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


خبرنگار روزنامه جام‌جم برگزیده جشنواره ایثار و شهادت

شهادت برگزار شد که در این جشنواره از مریم یوشی... زاده دبیر گروه جامعه روزنامه جام جم تجلیل شد ...

کد خبر: ۱۰۶۰۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


خبرنگار روزنامه جام‌جم برگزیده جشنواره ایثار و شهادت

و شهادت برگزار شد که در این جشنواره از مریم... یوشی زاده دبیر گروه جامعه روزنامه جام جم تجلیل شد...

کد خبر: ۱۰۵۹۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


نگاهی به برخی گاف‌های مطبوعاتی به بهانه روز خبرنگار

روزنامه نگافــی

عذاب وجدان مریم یوشی زاده روزنامه نگار خط به خط...

کد خبر: ۱۰۵۹۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


نگاهی به برخی گاف‌های مطبوعاتی به بهانه روز خبرنگار

روزنامه نگافــی

عذاب وجدان مریم یوشی زاده روزنامه نگار خط به خط...

کد خبر: ۱۰۵۹۸۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


بادبادک‌های رهاشده در توفان

بینند وجود ندارد مریم یوشی زاده - دبیر گروه جامعه...

کد خبر: ۱۰۵۲۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


نگاه ویژه

بادبادک‌های رهاشده در توفان

بینند وجود ندارد مریم یوشی زاده دبیر گروه جامعه...

کد خبر: ۱۰۵۲۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


کالاهای ممنوعه پشت ویترین بازار +عکس

پس از شنیدن موضوع گزارش حاضر به پاسخگویی نشدند مریم... یوشی زاده - دبیر گروه جامعه $convert_old_media ...

کد خبر: ۱۰۴۹۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


جام‌جم از آسیبی رو به رشد گزارش می‌دهد

کالاهای ممنوعه پشت ویترین بازار

پس از شنیدن موضوع گزارش حاضر به پاسخگویی نشدند مریم... یوشی زاده دبیر گروه جامعه...

کد خبر: ۱۰۴۹۰۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷


مورد عجیب پرستار ف. الف

دیگر نمی تواند باز نگه شان دارد مریم یوشی زاده...

کد خبر: ۱۰۴۶۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۹


مورد عجیب پرستار ف. الف

دیگر نمی تواند باز نگه شان دارد مریم یوشی زاده...

کد خبر: ۱۰۴۵۷۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۸


غافلگیری تفتان؟

ممکن است مدفون شوند مریم یوشی زاده روزنامه نگار $convert_old_media...

کد خبر: ۱۰۴۴۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


یادداشت

غافلگیری تفتان؟

ممکن است مدفون شوند مریم یوشی زاده روزنامه نگار...

کد خبر: ۱۰۴۳۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


دختر نامرئی

و غمگین مریم یوشی زاده - روزنامه نگار ضمیمه چمدان...

کد خبر: ۱۰۴۱۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۶


بندهای خلوت با پابندهای الکترونیک

می شود مریم یوشی زاده - دبیر گروه جامعه جام...

کد خبر: ۱۰۴۱۸۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵


بندهای خلوت با پابندهای الکترونیک

ها با پیامی از آن با خبر می شود مریم... یوشی زاده دبیر گروه جامعه...

کد خبر: ۱۰۴۱۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵


دختر نـامرئی

و غمگین مریم یوشی زاده - روزنامه نگار...

کد خبر: ۱۰۴۱۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵


رنگ جماعت

که تسلیم تقلید بی اندیشه از جمع شویم مریم یوشی... زاده - دبیر گروه جامعه $convert_old_media ...

کد خبر: ۱۰۴۱۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳


نیازمندی ها