بسیج ادارات ؛ خدمت مطلوب به مردم

رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور گفت:

بسیج ادارات ؛ خدمت مطلوب به مردم

۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۹ | نظر

یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بسیجی در ادارات و دستگاه‌های دولتی فعال هستند که تاکنون ۷۰ درصد این افراد در بسیج ادارات سازماندهی شده‌اند.