لوگوی جام جم ورزشی
  • با پروانه کاظمی، فاتح قله‌های بلند دنیا

    هر کسی 8000 متر خود را دارد

    امروز در تقویم دنیا به نام روز کوهستان نامگذاری شده است و چقدر غم‌انگیز است که این‌روزها ما داغدار چند نفر از بهترین جوانانی هستیم که عشق به کوهستان، آنها را به دامنه کوه‌های پر از برف کشاند و آن‌قدر این عشق زیاد بود و متقابل که کوه‌‌های سربه فلک کشیده آنها را به ما پس ندادند!