لوگوی جام جم ورزشی
  • فدراسیون جهانی کوراش با ارسال نامه ای به تهران؛

    محرومیت آرش میراسماعیلی بخشیده شد

    فدراسیون جهانی کوراش با ارسال نامه ای به تهران محرومیت پنجساله آرش میراسماعیلی را بخشید تا وی از امروز مشکلی برای فعالیت در این بخش نداشته باشد.