لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: اجتماعی
  • یادداشت

    نهاد ورزش و پاسخگویی به نهادهای اجتماعی

    سوء‌تفاهم‌ها از زبان و ارتباط کلامی و از حدود صد سال پیش آغاز می‌شود و بهترین مثال آن این است که ما کالچر را فرهنگ ترجمه کردیم و تمام الگوهای رفتاری را به فرهنگ نسبت دادیم و در نهایت از فرهنگ غولی بزرگ ساختیم.

  • صنعت فوتبال از شبکه‌های اجتماعی درآمدزایی می‌خواهد

    فوتبال و بیم و امیدهای شبکه​های مجازی

    چند سال قبل، مدیران اجرایی فیسبوک از مدیر برنامه‌های کریستیانو رونالدو خواستند تا برای این فوق ستاره پرتغالی صفحه‌ای را در این شبکه اجتماعی راه‌اندازی کنند.