لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: چرا توهین؟
  • چرا توهین؟

    مهدی طارمی یکی از بهترین بازیکنان ما در جام جهانی بود. بازیکنی که در پست غیر تخصصی خود عالی بازی کرد و تا جان داشت، دوید.