لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: پاسخ استقلال به تارتار؛ فرافکنی نکن و به قانون احترام بگذار