لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: ویلموتس: نباید فشاری روی تیم ایجاد شود/درخصوص چند بازیکن باید تصمیم گیری کنیم