لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: هومن آپرین
  • نخستین ایرانی فاتح اورست درگذشت

    هومن آپرین نخستین کوهنورد ایرانی فاتح قله اورست بر اثر ضایعه قلبی درگذشت. این کوهنورد ایرانی تبعه کشور آمریکا بود و در 23 مهر 1369 (15 اکتبر 1990) موفق شد به عنوان نخستین ایرانی قله اورست را فتح کند.