لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: نسخه 40 سال پیش مربی ایرانی ، گنج ارزشمند آمریکایی‌ها (عکس)
  • رونمایی از برنامه تمرینی دست نویس جعفر سلماسی؛

    نسخه 40 سال پیش مربی ایرانی ، گنج ارزشمند آمریکایی‌ها (عکس)

    این نقشه گنج نیست. یک نسخه خطی قدیمی هم نیست. این فقط یک برنامه تمرینی ساده وزنه برداری است. با این حال آنقدر ارزشمند است که جو کارون، وزنه بردار قدیمی آمریکا، نزدیک به 40 سال، این برگه را نزد خود به امانت نگه داشته و از آن محافظت کرده است.