لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: من از بیگانگان هرگز ننالم..
  • من از بیگانگان هرگز ننالم...

    آنچه که در جامعه خبرنگاری، روزنامه‌نگاری و عکاسی می‌گذرد بیش از هر قشر دیگری برای شاغلان در این حرفه شریف قابل لمس و درک است.