لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: مرگ قهرمان سابق دوی 400 متر با مانع جهان براثر تصادف