لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: مجرمی به نام آقای خاص!
  • مجرمی به نام آقای خاص!

    خوزه مورینیو با یکی از بزرگ ترین چالش های سال های اخیرش روبرو شده و به دردسر بسیار بزرگی افتاده است.