لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: فرنگی کار کشورمان به مدال برنز رسید