لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: عنوان پنجمی نابغه تیراندازی ایران در رقابت های جهانی