لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: سلیمانیه
  • در یک ماه اخیر بر فوتبال چه گذشت؟

    یک ماه با فوتبال ، یک دنیا حاشیه

    جام جم ورزشی: فوتبال لبریز از خبرهای حاشیه ای و غیر حاشیه ای است. بسیاری از اخبار درباره خود فوتبال و نتایج آن است اما دسته ای دیگر از اخبار به حاشیه های آن مربوط می شود.