لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: سرانه ورزشی‌ام آرزوست
  • نگاهی به مقوله سرانه ورزشی در کشور ؛

    سرانه ورزشی‌ام آرزوست

    ورزش کردن ابزار و امکانات می خواهد. اما بدیهی ترین و غیرقابل انکارترین ابزار، چیزی است که در اصطلاح «سرانه» نامیده می شود. محوریت تعریف سرانه بر مبنای این است که بر طبق استانداردهای ورزشی ما چقدر فضا باید در اختیار داشته باشیم.