لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: سر دختر ایرانی بی‌کلاه ماند!
  • سلسله اشتباهات ادامه دار «سرپرست‌ها» در بازی های آسیایی ؛

    سر دختر ایرانی بی‌کلاه ماند!

    هنوز «وقت ناهار» زهرا نعمتی سوژه است که در روز یازدهم دوباره اتفاقی افتاد که حاکی از توجیه نشدن برخی از همراهان تیم های ورزشی ایران در بازی های آسیایی است.