لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: رحمتی:از من پیش شفر «اژدهای هفت سر» ساختند/از چاه بی کفایت ها نجات پیدا کردم