لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: رتبه های سوارکاران ایرانی، یکی از یکی پایین‌تر