لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: دنیای پرمخاطره «اشکان»
  • سلسله خاطرات تلخ و شیرین یک عکاس ورزشی

    شغلی سخت اما جذاب

    امروز روز خبرنگار است. خبرنگار واژه‌ای است که معانی بسیار متعددی را در برمی‌گیرد و لزوماً به معنای فردی که صرفاً خبر، گزارش و مصاحبه تهیه می‌کند، نیست. بر اساس تعاریف استاندارد، عکاسان خبری نیز بدون استثنا خبرنگار محسوب می‌شوند.