لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: داغ جام جهانی بر سوریه ماند / استرالیا بازی پلی آف را برد و مسافر روسیه رفتب