لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: حسِ قدرتمند «گروکشی» در بلوای تعلیق
  • در 48 ساعت گذشته بر فوتبال ایران چه گذشت؟

    حسِ قدرتمند «گروکشی» در بلوای تعلیق

    آنچه روز گذشته زیرپوست فوتبال ایران اتفاق افتاد به تعبیر یکی از مربیان کشور به «طبل رسوایی» تعبیر می‌شود. این طبل رسوایی در ماجرای تعلیق احتمالی فوتبال ایران اتفاق افتاد.