لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: جهانبخش و آزمون، دومین و سومین بازیکنان گران قیمت آسیا