لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: ثبت دوازدهمین مدال برای ایران / گرایی به مدال برنز کشتی فرنگی رسید