لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: بسکتبال، رسانه و مسئولیت اجتماعی
  • بسکتبال، رسانه و مسئولیت اجتماعی

    «رسانه می‌تواند درست یا غلط در موارد متعددی در ارزش‌گذاری‌ها و ایجاد جریان‌ها در ورزش نقش اساسی داشته باشد.» این را بن هارتز، روزنامه‌نگار بریتانیایی می‌گوید.