لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: برنامه روز پنجم جام جهانی / مصاف نسبتا آسان در انتظار انگلیس و بلژیک