لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: بازیکنان عربستان به دلیل باخت به قطر به کنسولگری احضار شدند