لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: بازنده شدن یک تیم فوتبال بخاطر نداشتن پول کرایه اتوبوس!