لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: انتخاب عجیب فدراسیون فوتبال ؛ یک مهره امتحان پس داده و ضعیف