لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: پیروزی آسان میزبان و شکست میلیمتری برزیل