لوگوی جام جم ورزشی
  • 7 7
  • 0

علیرضا کریمی از بدشانسـی در کشـتی، بی‌وفایی مسئولان ورزشی و باقی چیزها می‌گوید

نتانیاهـــو! دیگر اسـم مرا به زبان نیـاور...

دوشنبه 6 فروردین 1397 ساعت 08:00
علیرضا کریمی، کشتی‌گیر محجوب کرجی است که در مسابقات امیدهای جهان به اوج شهرت رسید. کریمی در لهستان شانس اول کسب مدال طلا در وزن 86 کیلوگرم بود، ولی قرعه نحسی گریبانش را گرفت تا مجبور شود برای عدم رویارویی با یوری کلاشینکف، کشتی‌گیر رژیم اشغالگر قدس در مقابل حریف روس مصلحتی شکست بخورد.

البته با حضور حریف روس در فینال، کریمی به جدول کشتیگیران شانس مجدد رفت تا باز هم در مقابل یوری کلاشینکف قرار گیرد؛ این یعنی کریمی در یک روز دوبار محکوم به شکست شد. بهاینترتیب شانس اول کسب مدال طلا دست خالی به کشور بازگشت. این اتفاق بازتابهای زیادی در شبکههای اجتماعی داشت؛ بهطوریکه چهرههای سیاسی هم به این مسئله واکنش نشان دادند؛ اتفاقی که باعث شده کریمی از پدیدههای امسال شناخته شود. مصاحبه جامجم با این پدیده دنیای کشتی و فضای مجازی را پیش رو دارید.

از علیرضا کریمی برایمان بگو. اینهمه بدشانسی را از کجا آوردی؟

(باخنده) چه بگویم؟ هرچه بدشانسی بود سرم آمد؛ امیدوارم دیگر تمام شده باشد. جالب است من مدال جهانی و قهرمانی آسیا را در کارنامه خودم دارم و در المپیک ریو هم ملیپوش وزن 86 کیلوگرم بودم، ولی تا اسم من میآید همه یاد اتفاقات مسابقات امیدهای جهان میافتند.

وقتی فریادهای «باید ببازی» علیرضا رضایی، سرمربی تیم ملی را از گوشه تشک شنیدی، چه حسی داشتی؟

کشتی من با حریف روس و مبارزه کشتیگیران آمریکا و اسراییل حدوداً همزمان شروع شد. من مبارزه را پرقدرت آغاز کردم و تا یک دقیقه مانده به پایان 3 بر 2 از حریفم پیش بودم. تازه بدنم راه افتاده بود و حریف روس هم کاملاً خسته شده بود. دنبال این بودم که امتیازات بیشتری هم از او بگیرم تا با اختلاف بالا او را شکست دهم که بهیکباره دیدم مربیانم چلنج را انداختند و اعتراض کردند. وقتی این صحنه را دیدم به آنها گفتم من که جلو هستم و مشکلی نیست، پس چرا چلنج کردید؟ که آنها به من گفتند حریف اسراییلی موفق به شکست کشتیگیر آمریکایی شد و تو باید به حریفت ببازی تا دور بعد به اسرائیل نخوری. وقتی این حرف را شنیدم دنیا روی سرم خراب شد. در یکلحظه تمام زحمات و سختیهایی که ماهها در تمریناتم کشیده بودم از جلوی چشمانم گذشت. شوکه شده بودم و انگار سطل آب یخ را روی سرم ریختند. دیگر قدرت ایستادن روی پاهایم را هم نداشتم. دیدم ده نفر همگی فریاد میزنند «باید ببازی، باید ببازی». به کشتی برگشتم، کاملاً وا داده بودم. حریف روس بلافاصله شروع کرد به حمله کردن، من هم فقط ایستاده بودم.

خیلیها میپرسند که چرا کریمی با اختلاف نزدیکتری به حریف روس نباخت. واقعاً چرا؟

چه فرقی میکرد؟ من باید میباختم. حریف روس هم که رفت فینال و من در شانس مجدد خوردم به کشتیگیر رژیم اشغالگر. اگر هم روس را میبردم و بعداً با اسرائیل کشتی نمیگرفتم که روسها غوغا میکردند، شک نکنید با نفوذی که دارند تیم ایران را از مسابقات خارج میکردند؛ دلیلش هم این بود که کشتیگیرشان حذف شده است.

نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل هم در مورد تو توئیت کرده بود. نظرت چیست؟

اصلاً به او ربطی نداشت که بخواهد درباره امور داخلی کشورمان و من صحبت کند و اسم مرا بر زبان بیاورد. این یک موضوع داخلی بود و هیچ ارتباطی به نخستوزیر اسراییل نداشت. ازآنجاکه علاقهای به پیگیری مسائل سیاسی ندارم، اصلاً او را نمیشناختم و وقتی فهمیدم چنین آدمی درباره من صحبت کرده، او را شناختم.

خیلیها نمیدانند که این بار دومی بود که تو با قرعه اسرائیل مواجه شدی. در این خصوص برایمان توضیح میدهی؟

بله. پیشتر یکبار هم در سال 2013 این اتفاق برایم افتاده بود. در مسابقات جوانان جهان به قرعه اسراییل خوردم و به حقم که مدال طلا بود، نرسیدم. آن زمان قهرمان آسیا هم شده بودم و به من گفتند بهاندازه پاداش قهرمان جهان که 40 سکه بود، به تو پاداش میدهیم، اما وقتی پدرم با نامه فدراسیون کشتی به وزارت ورزش رفت به او گفته بودند «به ما ربطی ندارد که پاداش کشتی نگرفتنش مقابل اسراییل را بدهیم. بروید پاداشتان را از هر کس که گفته با اسراییل کشتی نگیرید بگیرید.» درنهایت هم بهجای 40 سکه فقط یک کارت هدیه یکمیلیون تومانی دادند.

بعد از مسابقات امیدهای جهان ترافیک مراسم تجلیل را هم داشتی. الآن شرایط چطور است؟

لهستان که بودیم فکر کردم این بار هم مثل چهار سال پیش است که به قرعه رژیم اشغالگر خورده بودم، آن زمان وقتی برگشتم اصلاً انگارنهانگار که چنین اتفاقی افتاده است، ولی اینبار شرایط متقاوت بود. از لحظه ورودم به ایران فقط مراسم تجلیل دعوت میشدم.

به قولهایی که در این مراسم مسئولان دادند عمل کردند؟

حالا دیگر جواب تلفنم را هم نمیدهند! ولی خوشحالم که شرایط عادی شده و میتوانم تمریناتم را پیگیری کنم. هدف کسب مدال است و این مسائل حاشیهای فقط آدم را از هدف اصلیاش دور میکند. ورزشکار باید زحمت بکشد و تمام تمرکزش روی ورزشش باشد تا بتواند به مدال جهانی و المپیک برسد؛ من هم هدفم فقط همین است.

سرباز هم که هستی. قول داده بودند که معاف بشوی، این اتفاق افتاد؟

من نامهاش را نوشتم ولی دیگر خبری نشد، حالا هم نزدیک به 8 ماه از خدمتم باقی مانده است که آن هم میگذرد. آقای خادم یک نامه از طرف فدراسیون به مجلس شورای اسلامی نوشت تا کار من پیگیری شود؛ که از آن هم خبری نشد.

یک جورهایی عکسهای یادگاری را گرفتند و دیگر خبری نشد؟

واقعاً همینطور است. ولی باز خداراشکر که حاشیهها تمام شده و میتوانم راحت تمرین کنم.

نظرت درخصوص اخباری که از تعلیق ایران به گوش میرسد، چیست؟

صددرصد نگرانم، چراکه اتحادیه جهانی کشتی روی این موضوع تمرکز کرده و خواستار توضیح ایران شده است. اگر مشکلی پیش بیاید ضربه بزرگی نهتنها به کشتی ایران، بلکه به ورزش ایران وارد میشود. کشتیگیران ما زحمات و سختیهای زیادی میکشند تا در میدانهای جهانی به موفقیت برسند. امیدوارم مسئولان همگی به فدراسیون کشتی کمک کنند تا این موضوع مشکلی برای کشتی ایران به وجود نیاورد. در آستانه بازیهای آسیایی جاکارتا، اگر اتفاقی برای کشتی بیفتد کاروان ورزشی ایران دچار مشکل میشود.

با صحبتهای که کردی، به نظر سال پرخاطرهای را گذراندهای؟

دقیقاً، همینطور است. هر اتفاق بدی که میتوانست برایم رخ دهد افتاد ولی اتفاقات لهستان اوجش بود.

یک خاطره خوب و یک خاطره بد از سال 96 برایمان بگو...

هرچقدر فکر میکنم خاطره خوبی ندارم، ولی تا دلتان بخواهد خاطره بد دارم که بدترینش همان مسابقات امیدهای جهان بود که میتوانستم مدال بگیرم ولی حیف شد؛ فقط همین. یکچیز جالب از مسابقات لهستان برایتان تعریف کنم. روز وزنکشی زمانی که قرعهکشی شد، قرعه من 22 بود و حریف اسرائیلی 23؛ اول فکر کردم همان دور اول به هم خوردیم ولی بعداً متوجه شدیم که او با امریکا باید کشتی بگیرد و من با روسیه. اینجا بود که پیش خودم گفتم خیلی خوب شد، من روس را میبرم، او هم به آمریکا میبازد و دور بعد خودم آمریکا را میبرم. ولی در روز مسابقه همهچیز بههم ریخت؛ اسرائیل آمریکا را برد و آن اتفاقاتی نباید میافتاد افتاد.

سال جدید عیدی میدهی یا عیدی میگیری؟

الآن چند سالی است که نه عیدی میدهم نه عیدی میگیرم، ولی امسال سعی میکنم عیدی بگیرم (باخنده).

کلی از اتفاقات بد سال 96 حرف زدیم، از اتفاقات خوبی که قرار است برایت در سال جدید رخ دهد صحبت نمیکنی؟

امیدوارم از این به بعد اتفاقات خوبی بیفتد. واقعیت این است بخشی از موفقیت در دست ماست و بخشی از آن به شانس بستگی دارد. شما هرچقدر هم زحمت بکشی و تلاش کنی یک اتفاق ساده میتواند شما را از هدفت دور کند، مثلاً در مسابقات جهانی شب قبل از مسابقه یک مسمومیت ساده میتواند آنقدر روی شما تأثیر بذارد که نتوانی تواناییهایت را نشان دهی و بهسادگی از دور مسابقات کنار بروی. این دقیقاً همان بدشانسی است که گفتم. حالا به این مسائل شانس و اقبال قرعهکشی روز وزنکشی را هم اضافه کنید که دو مرتبه باعث شده از کسب مدال جهانی دور بمانم.

متولد اول فروردین 73 هم که هستی. خیلی وقت داری تا حقت را از کشتی بگیری، نه؟

اینقدر بدشانسی آوردم که دیگر پیر شدم (باخنده). من تمام تلاشم را در اردوها میکنم و مطمئناً کمفروشی نخواهم کرد، ولی بعضی وقتها نمیشود که نمیشود. ولی امسال دیگر سال من است و با توجه به تغییراتی که اتحادیه جهانی کشتی در اوزان مسابقات داشته، خوشبین هستم که بتوانم مدالهایم را از کشتی بگیرم.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3230137917804537157
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: