لوگوی جام جم سیما
نتایج کلمه کلیدی: پرونده «شکارچی» بسته می شود
  • پرونده «شکارچی» بسته می شود

    با توجه به فروش پائین «شکارچی: جنگ زمستانی» در جدول گیشه سینماهای جهان، این پرسش مطرح شده که آیا قسمت بعدی آن وارد مرحله تولید می شود یا خیر.