لوگوی جام جم سیما
نتایج کلمه کلیدی: مخاطبان شبکه‌های تلویزیونی
  • آثار کودک و نوجوان و شخصیت‌های ماندگار

    قهرمان‌های روزهای کودکی

    بخش مهمی از مخاطبان شبکه‌های تلویزیونی را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که میلیون‌ها نفر را شامل می‌شوند.