لوگوی جام جم سیما
نتایج کلمه کلیدی: طنزی به نام تحریم صداوسیما
  • واکنش هنرمندان به تحریم رسانه ملی از سوی آمریکا

    طنزی به نام تحریم صداوسیما

    موضوع تحریم صداوسیما از سوی کنگره آمریکا که بتازگی در این کشور مطرح شده با واکنش مجریان صداوسیما و هنرمندان مواجه شد.