لوگوی جام جم سیما
نتایج کلمه کلیدی: شخصیت منفی
  • آدم‌های بد قصه از «شعبان استخوانی» تا «آقاخان»

    قرار است حس تنفر تماشاگر را برانگیزانند، به منتهای درجه. قرار است با بدجنسی‌ها و رذالت‌هایشان محسنات آدم خوب‌ها را گل درشت و برجسته کنند. قرار است حرص بیننده را دربیاورند. قرار است احساساتش را جریحه‌دار کنند.